کارشناسی نماز قرآن و عترت
سازمان آموزش و پرورش استان قزوین
۱۳۸۸/۸/٦ :: ٧:۱۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده :

فرم   شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه ها و فعا لیت های اقامه نماز ، قرآن و عترت ویژه آموزشگاه را        می توا نید در ادامه مطلب ببینیدادامه مطلب ...

                  " ویژه مدرسه "

 شیوه نامه اجرایی برنامه ها و فعالیت های اقامه نماز ، قرآن و عترت در سال گذشته به صورت جامع توسط سازمان تدوین و به طریق مقتضی توسط مناطق در اختیار مدارس قرار گرفته است . کلیه مطالب و مندرجات شیوه نامه سال گذشته لازم الاجراست صرفا موارد و نکات ذیل اصلاح ، تغییر و یا اضافه گردد :

 *طرح آموزش عملی نماز دوره ابتدایی و صحت قرائت نماز دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه :

 1- طرح آموزش عملی نماز همانند سال گذشته در کلیه پایه های تحصیلی دوره ابتدایی دختران و پسران توسط آموزگاران محترم هر پایه و با نظارت مدیریت محترم مدرسه لازم الاجراست .

2- نرم افزارهای نورالاحکام 1و2 و شکوفه نماز برای کودکان که در سال گذشته در اختیار کلیه مدارس قرار گرفت ، همچنان به عنوان منبع مطالعاتی برای مجریان و دانش آموزان مشمول این طرح می باشد . ( در صورت نیاز مجدد و یا درخواست جدید برخی مدارس از محل بودجه مدرسه و با هماهنگی منطقه تهیه و در اختیار قرار گیرد . )

3- تهیه کتاب احکام و نرم افزارهای شکوفه نماز و سایر محصولات فرهنگی مورد نیاز در سال تحصیلی جدید با مشارکت        دانش آموزان و با اعلام نیاز از سوی مدارس ، توسط کارشناسی های محترم اقامه نماز و قرآن هر منطقه تهیه و در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت .

4- در سال تحصیلی جدید ( طرح آموزش عملی نماز در مدارس ) تا پایان اسفند ماه اجرا خواهد شد و آزمون های پایانی هر پایه در نیمه دوم فروردین 89 انجام شود ، آزمون جامع در پایان تحصیلات دوره ابتدایی برگزار می شود و به دانش آموزان پس از پایان دوره تحصیلات ابتدایی ( پنجم ابتدایی ) صرفا گواهینامه طرح آموزش عملی نماز اعطاء خواهد شد .

( زمان برگزاری آزمون جامع پایان تحصیلات ابتدایی ( پنجم ابتدایی )  نیز نیمه دوم فروردین در هر مدرسه می باشد . )

5- بدیهی است کلیه اقدامات تشویقی برای مدیران ، معاونین ، مربیان پرورشی و به ویژه آموزگاران محترم ( مجریان طرح ) در دوره ابتدایی طبق سهمیه سال گذشته  قابل اجراست . در مورد  مجریان طرح صحت قرائت نماز دانش آموزان دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه تصمیم گیری با ستاد اقامه نماز منطقه می باشد و 5 درصد این مجریان توسط سازمان با تاءیید انجام کار توسط منطقه  تقدیر خواهند شد .

6- پنج (5) درصد دانش آموزان برگزیده را براساس امتیاز بندی طرح آموزش عملی نماز جهت دریافت جوایز تا هفته اول اردیبهشت 89 به منطقه اعلام گردد ( فرم مربوطه پیوست می باشد ) .

6- انتظارات از مدرسه :  

6-1- دانش آموز بتواند وضو گرفتن و تیمم کردن را عملا به روش صحیح انجام دهد .

6-2- اوقات و رکعات نماز را بیان کند .

6-3- عبارات اذان ، اقامه ، حمد و سایر ذکرهای نمار را با تلفظ صحیح قرائت نماید .

6-4- ترتیب اعمال نماز را کاملا رعایت نموده و بتواند نمازهای یومیه را بدون اشکال بخواند .

6-5- دانش آموزان سوم ، چهارم و پنجم ابتدایی با واجبات و برخی از مستحبات نماز ، طهارت ، لباس و مکان نمازگزار ، نماز اداء و قضاء ، نماز جما عت و جمعه و سایر احکام ضروری آشنا شده و عمل نمایند .

6-6- مسئولیت اجرای طرح صحت قرائت نماز در دوره راهنمایی و متوسطه برعهده مدیر مدرسه و توسط همکاران علاقمند و امام جماعت مدرسه انجام شود . ( ضمنا محصولات این طرح را به همراه شیوه نامه از منطقه دریافت نمایند . )

6-7- برگزاری آزمون صحت قرائت دانش آموزان راهنمایی و متوسطه داوطلبانه و اختیاری است .

7- محتوای پیشنهادی طرح آموزش عملی نماز :

7-1- آموزش آداب و اذکار و افعال نماز به تناسب دوره سنی به گونه ای که تا پایان سال سوم ابتدایی که مراسم جشن تکلیف دختران برگزار می شود و یا تا پایان سال پنجم ابتدایی پسران بتوانند یک نماز کامل چهار رکعتی بجا آورند .

7-2- توصیه به آموزش وضو ، تیمم ، حمد و سوره، در پایه اول ، آموزش اذکار رکوع ، سجده ، قنوت و افعال قیام و قعود و در پایه دوم ، آموزش اذکار تشهد ، سلام و تسبیحات اربعه در پایه سوم و فراگیری برخی از احکام نماز مانند طهارت ، لباس و مکان نمازگزار ، حجاب ، محارم در پایه چهارم و روان خوانی نماز و آشنایی اجمالی با آداب تقلید در حد دوره ابتدایی در پایه پنجم .

نکته : اجرای مواد ذکر شده در جدول های صفحه 7و8 نمایه سال گذشته اختیاری و آموزگاران محترم می توانند از شیوه های ابتکاری بهتر و جدیدتری که صلاح می دانند استفاده کنند .

 

*جشن شکوفایی ( تکلیف ) دانش آموزان :

 

1- مدیر محترم مدرسه با هماهنگی اداره ناحیه/منطقه نسبت به تهیه بسته های جشن تکلیف برای تمام دانش آموزان مکلف  اقدام نماید .

2- زمان برگزاری جشن تکلیف در مدارس در اختیار منطقه و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد .

3- مدارس راهنمایی پسرانه در سال تحصیلی جدید 89-88 همانند مدارس دخترانه ابتدایی ، مراسم جشن تکلیف پسران را باشکوه هرچه تمامتر برگزار نمایند .

4- استفاده کردن از هر نوع  ابزار آلات موسیقی و پخش آهنگ و موسیقی های خلاف شرع مقدس اسلام در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان ممنوع می باشد .

5- سایر موارد مطرح شده در شیوه نامه سال گذشته بجز موارد فوق الذکر لازم الاجراست .

 

*مسابقات اقامه نماز و قرآن :

 

1- مسابقات قرآن شامل ( حفظ ، قرائت) دوره ابتدایی طبق سنوات گذشته و براساس کتاب نقش مهر برگزار می شود .

2- مسابقات قرآن شامل ( حفظ ، قرائت و مفاهیم ) دوره راهنمایی طبق سنوات گذشته و براساس کتاب نقش مهر برگزار می شود

3- مسابقات قرآن شامل ( حفظ ، قرائت و تقسیر ) دوره متوسطه طبق سنوات گذشته و براساس کتاب پیام مهر برگزار می شود .

4- مسابقات اقامه نماز شامل ( احکام ، اذان و انشاء نماز ) در دوره های راهنمایی و متوسطه طبق کتاب رهنمود مسابقات احکام ، اذان و انشاء‌نماز برگزار می شود .

5- زمان برگزاری مسابقات اقا مه نماز وقرآن و معرفی نفرات برتر در مرحله آموزشگاهی دی ماه 88 اعلام می گردد .

6- شیوه نامه های ارسالی از سوی سازمان به منطقه در سال گذشته لازم الاجراست ، فقط موارد پنج گانه بالا را اصلاح بفرما ئید

 

 

*طرح تقلید و مرجع شناسی :

 

1- این طرح در دو ماهه آبان و آذر 88 به طور کامل در مدارس طبق تقویم اجرایی مناطق و مدارس برگزار شود ، در صورت نیاز جهت اطلاع از  چگونگی انجام این طرح با اداره مربوطه هماهنگ نمائید .

2- منبع آزمون این طرح برای سال تحصیلی 89-88 صرفا "کتاب در مسیر شکوفایی"است .

3- دانش آموزان اول راهنمایی دختر و اول متوسط پسر از مخاطبان این طرح می باشند .

4- سایر مواردمندرج در شیوه نامه سال گذشته به قوت خود باقی است .

5- پنج (5) درصد دانش آموزان برگزیده را براساس امتیاز بندی طرح تقلید و مرجع شناسی جهت دریافت جوایز تا 15/10/88 به منطقه اعلام نمایند ( فرم مربوطه پیوست می باشد ) .

 

*طرح تشویق فعالین اقامه نماز :

 

1- شورای مدرسه  با توجه به شاخص ها ی فرم ارزیابی عملکرد، کلیه مدارک ،مستندات و گزارشات خود را جهت ارزیابی     تا پایان اردیبهشت ماه سال 89 به کارشناسی اقا مه نماز وقرآن ناحیه / منطقه ارسال نمایند ( فرم شاخصها و ملاکها ی مربوطه پیوست می باشد ) .

نکته مهم : "همراه نبودن گزارشات ومستندات به منزله عدم فعالیت تلقی و از امتیاز مربوطه کسر خواهد شد"

 

*سایر برنامه ها :

 

الف )‌برنامه های الزامی اقامه نماز :

شیوه نامه سال گذشته 88-87 در مورد برنامه های نماز جماعت مدارس ، نماز جمعه ، توسعه و تجهیز نمازخانه های مدارس بدون هیچگونه تغییری در سال تحصیلی جدید 89-88 لازم الاجراست .

ب ) برنامه های اختیاری اقامه نماز :

تدوین شیوه نامه اجرایی و تقویم اجرایی این برنامه ها در اختیار منطقه و با هماهنگی مدارس انجام شود .

یاد آوریها  :

1- : گزارش آمار و اطلاعات برنامه های اقامه نماز و قرآن بر اساس فرم مربوطه تا 10/9/88 به کارشناسی اقامه نماز وقرآن ناحیه / منطقه ارسال گرددضمنا" با توجه به تداوم برنامه های نمازجمعه و پرسش وپاسخ دینی آمار این 2 برنامه ازدی ماه 88 تا اردیبهشت 89 در گزارش سالانه مدرسه به منطقه قید گردد .

2- : گزارش حق ایاب و ذهاب روحانی مدرسه در ماه های مهر ، آبان و آذر حداکثر تا 15/8/88 و گزارش ماه های دی ، بهمن و اسفند تا 15/11/88 و سه ماهه فروردین ، اردیبهشت و خرداد تا 15/2/89 به منطقه ارسال شود . ( طبق فرم پیوست ) .

 3- به منظور توجه به پژوهش و تحقیق و ارتقاء دانش و بینش همکاران فرهنگی و دانش آموزان عزیز و اولیاء  آنان در زمینه نماز، ستاد اقامه نماز وزارت متبوع انتظار دارد که در سطح مناطق و مدارس در زمینه های زیر فعا لیتها و اقداماتی انجام شود ضمنا" از این فعالیت و اقدامات همانگونه که در فرم شاخص های ارزیابی عملکرد نیز آمده است ارزیابی در سطوح منطقه و مدرسه به عمل خواهد آمد .

* بر گزاری کلا س های آموزش خانواده با موضوع نماز در سطح مدارس و مناطق

* برگزاری نشست های آموزشی دانش آموزان و همکاران با موضوع نماز در سطح مدارس و مناطق

*پژوهش و تحقیق با موضوع نماز توسط همکاران آموزشی و اداری

*شرکت در مسابقه پنجره ای  رو به آفتاب همکاران آموزشی و اداری

4- منا طق و مدارس مجری طرح  نغمه های نورانی قرآن با توجه به شاخص ارزیابی عملکرد اعلام شده به مدارس و مناطق نسبت به اجرای مطلوب این طرح مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

* شرکت همکاران فرهنگی و اولیاء محترم دانش آموزان به ترتیب در برنامه های ترنم وحی و طرح رحمت اختیاری است اما از سوی سازمان ، مناطق و مدارسی که در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته اند ضمن ارزیابی مورد توجه و تقدیر قرار خواهند گرفت .

5- مدارس و مناطق با توجه به شاخص ها ی ارزیابی عملکرد در رابطه با فعالیت های برنامه ریزی ، بازدید ، جلسات مشارکتها،  امور مالی و اعتبارات تخصیصی به نماز و قرآن و امور فرهنگی و هنری بویژه ابتکارات و خلاقیت ها توجه ویژه داشته باشند که در ارزیابی سالانه این موارد از اهمیت خاصی برخودار خواهند بود .

۱۳۸۸/۸/٤ :: ۸:٠٥ ‎ب.ظ ::  نويسنده :

نماز ،

عمل برگزیده خدای تعالی،محبوب فرشتگان،روش پیغمبران،روشنگرشناخت هستی،ریشه ایمان،پاسخ دعا،پذیرش اعمال،برکت درروزی،راحت دربدن،سلاحی علیه دشمنان، مایه ناخوشایندی شیطان،میانجی میان نمازگزاروفرشته مرگ،چراغ روشن کننده گور،...کلیدی برای بهشت ووسیله ای برای آسان گذشتن از صراط است .

کتاب ۵٠٠حدیث پیرامون نماز ومسجد-حسین علی جعفری

۱۳۸۸/۸/٤ :: ٧:٥٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده :
١ - نماز از سنتهاى دین و مایه خشنودى پروردگار و راه روشن پیامبران است .
۲- نمازگزار از محبت فرشتگان و هدایت و ایمان و نور شناخت و روزى با برکت و راحتى بدن برخوردار است .
۳ - نماز مایه ناخشنودى شیطان و سلاحى بر زیان کافر و باعث استجابت دعا و پذیرش اعمال و توشه مؤ من از دنیا به سوى آخرت است .
۴ - نماز شفاعت کننده اى میان نمازگزار و فرشته مرگ و همدمى در قبر وى و بسترى زیر پهلوى او و پاسخى براى نکیر و منکر است .
۵ - نماز آدمى را به هنگام محشر، ناجى بر سر او و نورى بر سیما و پوشش ‍ بر بدنش و حجابى میان او و آتش و حجتى میان وى و پروردگارش ‍ مى باشد، باعث رهایى بدن او از آتش است .
۶ - نماز وسیله عبور از صراط و کلید بهشت و مهریه حوریان و بهاى بهشت است .
۷- آدمى به وسیله نماز به بالاترین درجه مى رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تکبیر
و تمجید و تقدیس و دعا و سخن است .
(جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص 22 - الحکم الزاهره ، ص 276)