کارشناسی نماز قرآن و عترت
سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

                  " ویژه مدرسه "

 شیوه نامه اجرایی برنامه ها و فعالیت های اقامه نماز ، قرآن و عترت در سال گذشته به صورت جامع توسط سازمان تدوین و به طریق مقتضی توسط مناطق در اختیار مدارس قرار گرفته است . کلیه مطالب و مندرجات شیوه نامه سال گذشته لازم الاجراست صرفا موارد و نکات ذیل اصلاح ، تغییر و یا اضافه گردد :

 *طرح آموزش عملی نماز دوره ابتدایی و صحت قرائت نماز دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه :

 1- طرح آموزش عملی نماز همانند سال گذشته در کلیه پایه های تحصیلی دوره ابتدایی دختران و پسران توسط آموزگاران محترم هر پایه و با نظارت مدیریت محترم مدرسه لازم الاجراست .

2- نرم افزارهای نورالاحکام 1و2 و شکوفه نماز برای کودکان که در سال گذشته در اختیار کلیه مدارس قرار گرفت ، همچنان به عنوان منبع مطالعاتی برای مجریان و دانش آموزان مشمول این طرح می باشد . ( در صورت نیاز مجدد و یا درخواست جدید برخی مدارس از محل بودجه مدرسه و با هماهنگی منطقه تهیه و در اختیار قرار گیرد . )

3- تهیه کتاب احکام و نرم افزارهای شکوفه نماز و سایر محصولات فرهنگی مورد نیاز در سال تحصیلی جدید با مشارکت        دانش آموزان و با اعلام نیاز از سوی مدارس ، توسط کارشناسی های محترم اقامه نماز و قرآن هر منطقه تهیه و در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت .

4- در سال تحصیلی جدید ( طرح آموزش عملی نماز در مدارس ) تا پایان اسفند ماه اجرا خواهد شد و آزمون های پایانی هر پایه در نیمه دوم فروردین 89 انجام شود ، آزمون جامع در پایان تحصیلات دوره ابتدایی برگزار می شود و به دانش آموزان پس از پایان دوره تحصیلات ابتدایی ( پنجم ابتدایی ) صرفا گواهینامه طرح آموزش عملی نماز اعطاء خواهد شد .

( زمان برگزاری آزمون جامع پایان تحصیلات ابتدایی ( پنجم ابتدایی )  نیز نیمه دوم فروردین در هر مدرسه می باشد . )

5- بدیهی است کلیه اقدامات تشویقی برای مدیران ، معاونین ، مربیان پرورشی و به ویژه آموزگاران محترم ( مجریان طرح ) در دوره ابتدایی طبق سهمیه سال گذشته  قابل اجراست . در مورد  مجریان طرح صحت قرائت نماز دانش آموزان دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه تصمیم گیری با ستاد اقامه نماز منطقه می باشد و 5 درصد این مجریان توسط سازمان با تاءیید انجام کار توسط منطقه  تقدیر خواهند شد .

6- پنج (5) درصد دانش آموزان برگزیده را براساس امتیاز بندی طرح آموزش عملی نماز جهت دریافت جوایز تا هفته اول اردیبهشت 89 به منطقه اعلام گردد ( فرم مربوطه پیوست می باشد ) .

6- انتظارات از مدرسه :  

6-1- دانش آموز بتواند وضو گرفتن و تیمم کردن را عملا به روش صحیح انجام دهد .

6-2- اوقات و رکعات نماز را بیان کند .

6-3- عبارات اذان ، اقامه ، حمد و سایر ذکرهای نمار را با تلفظ صحیح قرائت نماید .

6-4- ترتیب اعمال نماز را کاملا رعایت نموده و بتواند نمازهای یومیه را بدون اشکال بخواند .

6-5- دانش آموزان سوم ، چهارم و پنجم ابتدایی با واجبات و برخی از مستحبات نماز ، طهارت ، لباس و مکان نمازگزار ، نماز اداء و قضاء ، نماز جما عت و جمعه و سایر احکام ضروری آشنا شده و عمل نمایند .

6-6- مسئولیت اجرای طرح صحت قرائت نماز در دوره راهنمایی و متوسطه برعهده مدیر مدرسه و توسط همکاران علاقمند و امام جماعت مدرسه انجام شود . ( ضمنا محصولات این طرح را به همراه شیوه نامه از منطقه دریافت نمایند . )

6-7- برگزاری آزمون صحت قرائت دانش آموزان راهنمایی و متوسطه داوطلبانه و اختیاری است .

7- محتوای پیشنهادی طرح آموزش عملی نماز :

7-1- آموزش آداب و اذکار و افعال نماز به تناسب دوره سنی به گونه ای که تا پایان سال سوم ابتدایی که مراسم جشن تکلیف دختران برگزار می شود و یا تا پایان سال پنجم ابتدایی پسران بتوانند یک نماز کامل چهار رکعتی بجا آورند .

7-2- توصیه به آموزش وضو ، تیمم ، حمد و سوره، در پایه اول ، آموزش اذکار رکوع ، سجده ، قنوت و افعال قیام و قعود و در پایه دوم ، آموزش اذکار تشهد ، سلام و تسبیحات اربعه در پایه سوم و فراگیری برخی از احکام نماز مانند طهارت ، لباس و مکان نمازگزار ، حجاب ، محارم در پایه چهارم و روان خوانی نماز و آشنایی اجمالی با آداب تقلید در حد دوره ابتدایی در پایه پنجم .

نکته : اجرای مواد ذکر شده در جدول های صفحه 7و8 نمایه سال گذشته اختیاری و آموزگاران محترم می توانند از شیوه های ابتکاری بهتر و جدیدتری که صلاح می دانند استفاده کنند .

 

*جشن شکوفایی ( تکلیف ) دانش آموزان :

 

1- مدیر محترم مدرسه با هماهنگی اداره ناحیه/منطقه نسبت به تهیه بسته های جشن تکلیف برای تمام دانش آموزان مکلف  اقدام نماید .

2- زمان برگزاری جشن تکلیف در مدارس در اختیار منطقه و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد .

3- مدارس راهنمایی پسرانه در سال تحصیلی جدید 89-88 همانند مدارس دخترانه ابتدایی ، مراسم جشن تکلیف پسران را باشکوه هرچه تمامتر برگزار نمایند .

4- استفاده کردن از هر نوع  ابزار آلات موسیقی و پخش آهنگ و موسیقی های خلاف شرع مقدس اسلام در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان ممنوع می باشد .

5- سایر موارد مطرح شده در شیوه نامه سال گذشته بجز موارد فوق الذکر لازم الاجراست .

 

*مسابقات اقامه نماز و قرآن :

 

1- مسابقات قرآن شامل ( حفظ ، قرائت) دوره ابتدایی طبق سنوات گذشته و براساس کتاب نقش مهر برگزار می شود .

2- مسابقات قرآن شامل ( حفظ ، قرائت و مفاهیم ) دوره راهنمایی طبق سنوات گذشته و براساس کتاب نقش مهر برگزار می شود

3- مسابقات قرآن شامل ( حفظ ، قرائت و تقسیر ) دوره متوسطه طبق سنوات گذشته و براساس کتاب پیام مهر برگزار می شود .

4- مسابقات اقامه نماز شامل ( احکام ، اذان و انشاء نماز ) در دوره های راهنمایی و متوسطه طبق کتاب رهنمود مسابقات احکام ، اذان و انشاء‌نماز برگزار می شود .

5- زمان برگزاری مسابقات اقا مه نماز وقرآن و معرفی نفرات برتر در مرحله آموزشگاهی دی ماه 88 اعلام می گردد .

6- شیوه نامه های ارسالی از سوی سازمان به منطقه در سال گذشته لازم الاجراست ، فقط موارد پنج گانه بالا را اصلاح بفرما ئید

 

 

*طرح تقلید و مرجع شناسی :

 

1- این طرح در دو ماهه آبان و آذر 88 به طور کامل در مدارس طبق تقویم اجرایی مناطق و مدارس برگزار شود ، در صورت نیاز جهت اطلاع از  چگونگی انجام این طرح با اداره مربوطه هماهنگ نمائید .

2- منبع آزمون این طرح برای سال تحصیلی 89-88 صرفا "کتاب در مسیر شکوفایی"است .

3- دانش آموزان اول راهنمایی دختر و اول متوسط پسر از مخاطبان این طرح می باشند .

4- سایر مواردمندرج در شیوه نامه سال گذشته به قوت خود باقی است .

5- پنج (5) درصد دانش آموزان برگزیده را براساس امتیاز بندی طرح تقلید و مرجع شناسی جهت دریافت جوایز تا 15/10/88 به منطقه اعلام نمایند ( فرم مربوطه پیوست می باشد ) .

 

*طرح تشویق فعالین اقامه نماز :

 

1- شورای مدرسه  با توجه به شاخص ها ی فرم ارزیابی عملکرد، کلیه مدارک ،مستندات و گزارشات خود را جهت ارزیابی     تا پایان اردیبهشت ماه سال 89 به کارشناسی اقا مه نماز وقرآن ناحیه / منطقه ارسال نمایند ( فرم شاخصها و ملاکها ی مربوطه پیوست می باشد ) .

نکته مهم : "همراه نبودن گزارشات ومستندات به منزله عدم فعالیت تلقی و از امتیاز مربوطه کسر خواهد شد"

 

*سایر برنامه ها :

 

الف )‌برنامه های الزامی اقامه نماز :

شیوه نامه سال گذشته 88-87 در مورد برنامه های نماز جماعت مدارس ، نماز جمعه ، توسعه و تجهیز نمازخانه های مدارس بدون هیچگونه تغییری در سال تحصیلی جدید 89-88 لازم الاجراست .

ب ) برنامه های اختیاری اقامه نماز :

تدوین شیوه نامه اجرایی و تقویم اجرایی این برنامه ها در اختیار منطقه و با هماهنگی مدارس انجام شود .

یاد آوریها  :

1- : گزارش آمار و اطلاعات برنامه های اقامه نماز و قرآن بر اساس فرم مربوطه تا 10/9/88 به کارشناسی اقامه نماز وقرآن ناحیه / منطقه ارسال گرددضمنا" با توجه به تداوم برنامه های نمازجمعه و پرسش وپاسخ دینی آمار این 2 برنامه ازدی ماه 88 تا اردیبهشت 89 در گزارش سالانه مدرسه به منطقه قید گردد .

2- : گزارش حق ایاب و ذهاب روحانی مدرسه در ماه های مهر ، آبان و آذر حداکثر تا 15/8/88 و گزارش ماه های دی ، بهمن و اسفند تا 15/11/88 و سه ماهه فروردین ، اردیبهشت و خرداد تا 15/2/89 به منطقه ارسال شود . ( طبق فرم پیوست ) .

 3- به منظور توجه به پژوهش و تحقیق و ارتقاء دانش و بینش همکاران فرهنگی و دانش آموزان عزیز و اولیاء  آنان در زمینه نماز، ستاد اقامه نماز وزارت متبوع انتظار دارد که در سطح مناطق و مدارس در زمینه های زیر فعا لیتها و اقداماتی انجام شود ضمنا" از این فعالیت و اقدامات همانگونه که در فرم شاخص های ارزیابی عملکرد نیز آمده است ارزیابی در سطوح منطقه و مدرسه به عمل خواهد آمد .

* بر گزاری کلا س های آموزش خانواده با موضوع نماز در سطح مدارس و مناطق

* برگزاری نشست های آموزشی دانش آموزان و همکاران با موضوع نماز در سطح مدارس و مناطق

*پژوهش و تحقیق با موضوع نماز توسط همکاران آموزشی و اداری

*شرکت در مسابقه پنجره ای  رو به آفتاب همکاران آموزشی و اداری

4- منا طق و مدارس مجری طرح  نغمه های نورانی قرآن با توجه به شاخص ارزیابی عملکرد اعلام شده به مدارس و مناطق نسبت به اجرای مطلوب این طرح مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

* شرکت همکاران فرهنگی و اولیاء محترم دانش آموزان به ترتیب در برنامه های ترنم وحی و طرح رحمت اختیاری است اما از سوی سازمان ، مناطق و مدارسی که در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته اند ضمن ارزیابی مورد توجه و تقدیر قرار خواهند گرفت .

5- مدارس و مناطق با توجه به شاخص ها ی ارزیابی عملکرد در رابطه با فعالیت های برنامه ریزی ، بازدید ، جلسات مشارکتها،  امور مالی و اعتبارات تخصیصی به نماز و قرآن و امور فرهنگی و هنری بویژه ابتکارات و خلاقیت ها توجه ویژه داشته باشند که در ارزیابی سالانه این موارد از اهمیت خاصی برخودار خواهند بود .